معرفی ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نام و نام خانوادگی: حسن سوری

مدرک تحصیلی:  دکتری ادبیات عرب

مرتبه علمی: استاد یار

پست الکترونیک:  soorihasan@yahoo.com

تلفن دفتر:  37243181-083

 

جهت دیدن رزومه ایشان اینجا را کلیک نمایید.