معرفی ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی

نام و نام خانوادگی:  بابک جمشیدی نوید

مدرک تحصیلی:  دکتری حسابداری

مرتبه علمی: استاد یار

پست الکترونیک:  jamshidinavid@iauksh.ac.ir

تلفن دفتر:  37243181-083

 

جهت دیدن رزومه ایشان اینجا را کلیک نمایید.