گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تاریخچه تأسیس گروه زبان و ادبیات فارسی

گروه زبان و ادبیات فارسی درسال 1381 تصویب گردید.

این رشته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد.

 

در ابتدای تصویب این رشته مدیریت گروه بر عهده جناب آقای ابوالقاسم شیدا بوده است. درحال­حاضردکتر زهرا لرستانی ­به‌عنوان‌مدیرگروه مشغول به فعالیت می‌باشند.

تعداد اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت این گروه 5 نفر هستند که مشغول به فعالیت و آموزش دانشجویان می‌باشند.