کارشناسان آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ردیف

نام

رشته

تلفن داخلی

1

فرحناز اعظمی

دکتری مدیریت مالی و حسابداری - دکتری تربیت بدنی(تمامی گرایشها) - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بدون گرایش) و مدیریت مالی و مدیریت اجرایی- کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت صنعتی - کارشناسی ارشد تربیت بدنی (تمامی گرایشها)

2226

2

سحر درودگران

دکتری زبانشناسی همگانی- دکتری مشاوره - کارشناسی ارشد مشاوره (گرایش راهنمایی و مشاوره مدرسه)- کارشناسی ارشد حسابداری و کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی

2229

3

پریسا جلیلیان

دکتری مدیریت آموزشی- کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و تکنولوژی آموزشی- زبان و ادبیات عرب- زبان و ادبیات فارسی- جغرافیا و برنامه ریزی شهری (تمام گرایشها)- مشاوره خانواده

2221

4

فاطمه احمدی

دکتری روانشناسی عمومی – کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی – کارشناسی ارشد زبان انگلیسی  

2233

5

معصومه جمشیدپور

دکتری مدیریت (گرایش بازاریابی)- کارشناسی ارشد مدیریت (گرایشهای داخلی – بازاریابی – تحول – بین الملل – کارافرینی- تجارت الکترونیک) – مدیریت کسب و کار (گرایشهای بازاریابی – سیستم­های اطلاعاتی و فناوری)

2228

6

شکوفه جلیلیان

مرکز کامپیوتر دانشکده- کارشناسی روانشناسی ورودی 95

2250

7

شبنم قنبری

کارشناسی روانشناسی و مشاوره

2232

8

برومند قبادی

کارشناسی حسابداری – کارشناسی جغرافیا و گردشگری – کارشناسی دینی و عربی

2231

9

آزاده صحرایی

کارشناسی تریت بدنی- زبان انگلیسی- زبان و ادبیات فارسی- زبان و ادبیات عرب- اقتصاد نظری و بازرگانی- علوم تربیتی

2230

10

زینب عزیزی

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حسابداری - کاردانی و کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی

2227

11

علی کولیوندی

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته مدیریت بازرگانی

2220

12

محمدمهدی یعقوب­نیا

بایگانی دوره­های کاردانی و کارشناسی- بایگانی راکد

2224

13

جلیل آزادی متین

بایگانی تحصیلات تکمیلی

2223