گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تاریخچه تأسیس گروه علوم تربیتی

گروه علوم تربیتی درسال 1372 تصویب گردید.

این رشته که شامل آموزش‌وپرورش ابتدایی، تکنولوژی آموزشی، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی ومدیریت آموزشی است در مقطع کاردانی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشجو می‌پذیرد.

در ابتدای تصویب این رشته مدیریت گروه بر عهده جناب آقای محمد ع کشاورزی بوده است. درحال ­حاضر دکتر سحر محمدی به‌عنوان‌مدیرگروه مشغول به فعالیت می‌باشند.

تعداد اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت این گروه 10 نفر هستند که مشغول به فعالیت و آموزش دانشجویان می‌باشند.