دانشکده علوم انسانی در یک نگاه

                                                                                          

دانشکده علوم انسانی در سال  1385 به عنوان یک دانشکده مستقل تأسیس و فعالیت خود را آغاز نمود و در حال حاضر شامل سه ساختمان ادبیات و علوم انسانی 1، ادبیات و علوم انسانی 2 و تربیت بدنی است.  این دانشکده در حال حاضر با بیش از 4000 دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مشغول به فعالیت می باشد.

در دانشکده علوم انسانی در حال حاضر 13 رشته و 40 گرایش در مقاطع مختلف تحصیلی دایر می باشد. رشته های دایر در این دانشکده عبارتند از علوم تربیتی (آموزش ابتدایی، مدیریت آموزشی و برنامه ریزی، تکنولوژی آموزشی )، حسابداری،زبان و ادبیات فارسی،زبان و ادبیات عرب، زبان انگلیسی (آموزش،زبانشناسی)، مدیریت جهانگردی،جغرافیا (یرنامه ریزی شهری)، کتابداری، مدیریت (بازرگانی،بازاریابی،تحول،داخلی، مالی،بین الملل، اجرایی،صنعتی) اقتصاد ( نظری و بازرگانی )، روانشناسی (بالینی، عمومی)  و مشاوره و راهنمایی(خانواده)، تربیت بدنی (مدیریت ورزشی،فیزیولوژی ورزشی)                       

از ابتدای تأسیس این دانشکده جناب آقای منصور صادقی( از ابتدا تا  1392 و از 1392تا 1394) و حاج آقا احمد خانلری (1390تا1392)  ،آقای دکتر حمید غلامی (1392 تا  1394) و از سال 1397 تا سال 1398 آقای دکتر بابک جمشیدی نوید عهده دار ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی واحد کرمانشاه بوده اند.

در حال حاضر آقای دکتر حسن سوری از اعضای هیات علمی گروه ادبیات عرب عهده دار سمت ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه می باشند که از خرداد ماه سال 1398 به این سمت منصوب گردیدند.