گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تاریخچه تأسیس گروه زبان انگلیسی

گروه زبان انگلیسی درسال 1378 تصویب گردید.

این رشته که شامل آموزش زبان انگلیسی، زبان‌شناسی، زبانشناسی همگانی است در مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشجو می‌پذیرد.

 

در ابتدای تصویب این رشته مدیریت گروه بر عهده دکترکامران جانفشان بوده است. درحال­حاضر دکتر علی احمدی به‌عنوان‌مدیرگروه­ مشغول به فعالیت می‌باشند.

تعداد اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت این گروه 7 نفرهستندکه مشغول به فعالیت و آموزش دانشجویان می‌باشند.