گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تاریخچه تأسیس گروه زبان و ادبیات عرب

گروه زبان و ادبیات عرب درسال 1374 تصویب گردید.

این رشته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد.

 

 

در ابتدای تصویب این رشته مدیریت گروه بر عهده دکتر حمیدرضا عبدالمحمدی بوده است. درحال­حاضر دکتر حمیدرضا عبدالمحمدی به‌عنوان مدیرگروه مشغول به فعالیت می‌باشند.

تعداد اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت این گروه 5 نفرهستندکه مشغول به فعالیت و آموزش دانشجویان می‌باشند.