گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تاریخچه تأسیس گروه حسابداری

گروه حسابداری درسال 1375 تصویب گردید.

این رشته که شامل حسابداری وعلمی کاربردی حسابداری است در مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشجو می‌پذیرد.

 

در ابتدای تصویب این رشته مدیریت گروه بر عهده جناب آقای حشمت اله امیری بوده است. درحال­حاضر دکتر جواد مسعودی به‌عنوان‌مدیرگروه ودکترفروزان محمدی به عنوان معاون گروه مشغول به فعالیت می‌باشند.

تعداد اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت این گروه 9 نفر هستند که مشغول به فعالیت و آموزش دانشجویان می‌باشند.