گروه روانشناسی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تاریخچه تأسیس گروه روانشناسی و مشاوره

گروه روانشناسی و مشاوره درسال 1383 تصویب گردید.

این رشته که شامل روانشناسی عمومی، مشاوره خانواده، مشاوره و راهنمایی، مشاوره مدرسه است در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشجو می‌پذیرد.

 

در ابتدای تصویب این رشته مدیریت گروه بر عهده دکتر کریم افشاری نیا بوده است. درحال­حاضرنیز دکتر کریم افشاری نیابه‌عنوان‌مدیرگروه­ ودکتر گلاویژ محمودی به عنوان معاون گروه مشغول به فعالیت می‌باشند.

تعداد اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت این گروه 6 نفر هستند که مشغول به فعالیت و آموزش دانشجویان می‌باشند.