گروه تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تاریخچه تأسیس گروه تربیت‌بدنی

گروه تربیت‌بدنی درسال 1381 تصویب گردید.

این رشته که شامل علوم ورزشی، مدیریت راهبردی درسازمانها، مدیریت ورزشی، تربیت دبیر تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، رفتار حرکتی – آموزش تربیت‌بدنی، رفتار حرکتی – یادگیری و کنترل، فیزیولوژی ورزشی، فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق، مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی و رسانه‌ها است در مقطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشدودکتری تخصصی دانشجو می‌پذیرد.

 

در ابتدای تصویب این رشته مدیریت گروه بر عهده دکتر صدیقه حسین پور بوده است. درحال­حاضردکتر حسن صفی خانی به‌عنوان‌مدیرگروه مشغول به فعالیت می‌باشند.

تعداد اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت این گروه 8 نفر هستند که مشغول به فعالیت و آموزش دانشجویان می‌باشند