گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تاریخچه تأسیس گروه اقتصاد

گروه اقتصاد درسال 1381 تصویب گردید.

این رشته که شامل علوم اقتصادی- اقتصاد بازرگانی، علوم اقتصادی- اقتصاد نظری و علوم اقتصادی- توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی است در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد.

 

در ابتدای تصویب این رشته مدیریت گروه بر عهده دکتر علیرضا مرادی بوده است. درحال­حاضر دکتر افشین باغفلکی به‌عنوان‌مدیرگروه­ مشغول به فعالیت می‌باشند.

تعداد اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت این گروه 6 نفرهستندکه مشغول به فعالیت و آموزش دانشجویان می‌باشند.