گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تاریخچه تأسیس گروه الهیات و معارف اسلامی

گروه الهیات و معارف اسلامی درسال 1374 تصویب گردید.

 

در ابتدای تصویب این رشته مدیریت گروه بر عهده دکتر تورج امیری بوده است. درحال حاضرسر کار خانم گلاره امیری  به‌عنوان‌مدیرگروه مشغول به فعالیت می‌باشند.

تعداد اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت این گروه 7 نفرهستندکه مشغول به فعالیت و آموزش دانشجویان می‌باشند.