گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تاریخچه تأسیس گروه الهیات و معارف اسلامی

گروه الهیات و معارف اسلامی درسال 1374 تصویب گردید.

 

در ابتدای تصویب این رشته مدیریت گروه بر عهده دکتر تورج امیری بوده است. درحال­حاضردکتر طیبه زارعی به‌عنوان‌مدیرگروه مشغول به فعالیت می‌باشند.

تعداد اعضای هیئت‌علمی تمام‌وقت این گروه 7 نفرهستندکه مشغول به فعالیت و آموزش دانشجویان می‌باشند.